KEMBIMI VALUTOR 23 MAJ 2019

KEMBIMI VALUTOR 23 MAJ 2019
Valuta BLIHET SHITET EUR 122.00 122.70 USD 109.50 110.30 GBP 138.00 139.10 CHF 107.90 108.70 KEMBIMI VALUTOR 23 MAJ 2019 ...
LEXO ME SHUME..!

KEMBIMI VALUTOR 22 MAJ 2019

KEMBIMI VALUTOR 22 MAJ 2019
Valuta BLIHET SHITET EUR 122.20 122.90 USD 109.50 110.30 GBP 138.20 139.50 CHF 107.60 108.40 KEMBIMI VALUTOR 22 MAJ 2019 ...
LEXO ME SHUME..!

KEMBIMI VALUTOR 21 MAJ 2019

KEMBIMI VALUTOR 21 MAJ 2019
Valuta BLIHET SHITET EUR 122.50 123.10 USD 109.70 110.40 GBP 139.00 140.10 CHF 108.00 108.80 KEMBIMI VALUTOR 21 MAJ 2019 ...
LEXO ME SHUME..!

KEMBIMI VALUTOR 20 MAJ 2019

KEMBIMI VALUTOR 20 MAJ 2019
Valuta BLIHET SHITET EUR 122.70 123.60 USD 109.60 110.40 GBP 139.30 140.50 CHF 108.00 108.80 KEMBIMI VALUTOR 20 MAJ 2019 ...
LEXO ME SHUME..!

KEMBIMI VALUTOR 19 MAJ 2019

KEMBIMI VALUTOR 19 MAJ 2019
Valuta BLIHET SHITET EUR 122.60 123.40 USD 109.70 110.40 GBP 139.10 140.50 CHF 108.00 108.90 KEMBIMI VALUTOR 19 MAJ 2019 ...
LEXO ME SHUME..!

KEMBIMI VALUTOR 18 MAJ 2019

KEMBIMI VALUTOR 18 MAJ 2019
Valuta BLIHET SHITET EUR 122.70 123.50 USD 109.60 110.30 GBP 139.40 141.80 CHF 108.00 108.80 KEMBIMI VALUTOR 18 MAJ 2019 ...
LEXO ME SHUME..!

KEMBIMI VALUTOR 17 MAJ 2019

KEMBIMI VALUTOR 17 MAJ 2019
Valuta BLIHET SHITET EUR 122.80 123.40 USD 109.70 110.40 GBP 139.80 141.00 CHF 108.00 108.90 KEMBIMI VALUTOR 17 MAJ 2019 ...
LEXO ME SHUME..!

KEMBIMI VALUTOR 16 MAJ 2019

KEMBIMI VALUTOR 16 MAJ 2019
Valuta BLIHET SHITET EUR 122.80 123.40 USD 109.50 110.20 GBP 140.00 141.30 CHF 107.80 108.70 KEMBIMI VALUTOR 16 MAJ 2019 ...
LEXO ME SHUME..!

KEMBIMI VALUTOR 15 MAJ 2019

KEMBIMI VALUTOR 15 MAJ 2019
Valuta BLIHET SHITET EUR 123.00 123.60 USD 109.60 110.30 GBP 141.00 142.10 CHF 107.90 108.80 KEMBIMI VALUTOR 15 MAJ 2019 ...
LEXO ME SHUME..!

KEMBIMI VALUTOR 14 MAJ 2019

KEMBIMI VALUTOR 14 MAJ 2019
Valuta BLIHET SHITET EUR 123.00 123.60 USD 109.40 110.10 GBP 141.10 142.20 CHF 107.90 108.90 KEMBIMI VALUTOR 14 MAJ 2019 ...
LEXO ME SHUME..!

KEMBIMI VALUTOR 13 MAJ 2019

KEMBIMI VALUTOR 13 MAJ 2019
Valuta BLIHET SHITET EUR 123.00 123.60 USD 109.50 110.20 GBP 141.90 142.70 CHF 107.70 108.50 KEMBIMI VALUTOR 13 MAJ 2019 ...
LEXO ME SHUME..!

KEMBIMI VALUTOR 12 MAJ 2019

KEMBIMI VALUTOR 12 MAJ 2019
Valuta BLIHET SHITET EUR 123.10 123.70 USD 109.50 110.20 GBP 141.90 142.70 CHF 107.40 108.20 KEMBIMI VALUTOR 12 MAJ 2019 ...
LEXO ME SHUME..!

KEMBIMI VALUTOR 11 MAJ 2019

KEMBIMI VALUTOR 11 MAJ 2019
Valuta BLIHET SHITET EUR 123.10 123.80 USD 109.50 110.30 GBP 141.80 142.70 CHF 107.40 108.20 KEMBIMI VALUTOR 11 MAJ 2019 ...
LEXO ME SHUME..!

KEMBIMI VALUTOR 10 MAJ 2019

KEMBIMI VALUTOR 10 MAJ 2019
Valuta BLIHET SHITET EUR 123.10 123.70 USD 109.60 110.30 GBP 142.00 142.90 CHF 107.40 108.20 KEMBIMI VALUTOR 10 MAJ 2019 ...
LEXO ME SHUME..!

KEMBIMI VALUTOR 9 MAJ 2019

KEMBIMI VALUTOR 9 MAJ 2019
Valuta BLIHET SHITET EUR 123.10 123.90 USD 109.70 110.40 GBP 142.20 143.30 CHF 107.10 108.00 KEMBIMI VALUTOR 9 MAJ 2019 ...
LEXO ME SHUME..!

KEMBIMI VALUTOR 7 MAJ 2019

KEMBIMI VALUTOR 7 MAJ 2019
Valuta BLIHET SHITET EUR 122.90 123.60 USD 109.60 110.40 GBP 143.00 144.10 CHF 106.80 107.80 KEMBIMI VALUTOR 7 MAJ 2019 ...
LEXO ME SHUME..!
Loading...