Kompani Ndertimi Materiale Ndertimi

KOMPANI NDERTIMI – BITRI SHPK

KOMPANI NDERTIMI NE TIRANE / BITRI SHPK TIRANE
Adresa: Tirane

Tel: +355682077007+355682020071

E-mail: bitrishpk2001@gmail.com

Bitri Shpk ka veprimtari brenda dhe jashte vendit per sipermarrje ne ndertim, montim, projektim te objekteve civile, industriale, bujqesore, turistike, restaurime, perpunime dheu, sisteme, taracim, transeje, ndertim rrugesh automobilistike, hekurudhore, vepra arti, ndertime hidroteknike, prodhime materiale ndertimi, transport mallrash per nevoja te veta dhe te treteve si dhe tregtim te tyre me pakice e shumice, import-eksport.


FOTO GALERI


Sherbimet:

 • – Projektim dhe zbatim per godina, apartamente, civile
 • – Projektim vilash, godinash, apartamentesh, etj
 • – Fasada me sistem kapot
 • – Izolime dhe hidroizolime godinash
 • – Pllaka betoni per oborre vilash
 • – Pllaka trotuari prej betoni
 • – Projektim dhe zbatim per godina, apartamente, civile
 • – Projektim vilash, godinash, apartamentesh etj
 • – Rikonstruksion rrugesh
 • – Rikonstruksione te brendshme dhe te jashtme
 • – Shitje per materiale ndertimi
 • – Shitje pllakash me shumice dhe pakice
 • – Suvatime, Patinime, Punime murature
 • – Transport mallrash
 • – Tuba betoni
 • – Veshje trotuari me pllaka betoni
 • – Etj..!

.

Tel: +355682077007+355682020071

E-mail: bitrishpk2001@gmail.com

.