RUDI CONSTRUCTION SH.P.K

RUDI CONSTRUCTION SH.P.K

Rudi Construction Shpk, me eksperiencë shumë vjeçare në treg, ofron shërbim të kualifikuar dhe të garantuar në fushën e ndërtimit. Ofrohen shërbime të ndryshme, kryesisht për për projekte bani private si dhe projete industriale ose shtetërore.

Ofrohet gjithçka në fushën e ndërtimit si: Hedhje Themelesh, Hedhje Solete, Forcim Kollonash, Suva, Ndërtim Muri, Shtresë Betoni, Konstruksione me Dru, Çati Druri dhe shumë shërbime të tjera, deri në arredimin e brendshëm dhe dorëzimin e çelësave.

Ofrojmë ndërtimi sipas standarteve europiane, duke realizuar gjithçka në mënyrë korrekte, në kohën e paracaktuar dhe duke zbatuar me përpikmëri çdo projekt të marrë në dorëzim.

Realizojmë projekte të ndryshme ndërtimi, shtëpi, vila, apartamente dhe projekte të ndryshme shtetërore ose industriale.

Adresa: Karpen, Maminas, Durres

Për më Shumë Informacion, na Kontaktoni!

Scan the code