GENTI-001 SHPK • FIER

GENTI-001 SHPK • FIER

Genti 001 Shpk operon në fushën e Tregëtimit me Shumicë dhe Pakicë të Materialeve të Ndërtimit, Prodhime Produktesh Betoni, Transport Rrugor Mallrash dhe Inertesh, Firmë Konstruksioni nga Themeli, Firmë për Ndërtim Rrugësh Automobilistike, Shërbim në fushën e Kanalizimeve dhe Shumë Shërbime të tjera Civile, Industriale ose Shtetërore..!

Materiale Ndertimi
Ofrojme Maretiale dhe Inerte Ndertimi. Prodhime dhe shitje me shumice. Mundesi transporti kudo ku ju ndodheni.

Produkte Betoni
Produkte Cilesore te prodhuara ne fabriken tone. Pllaka Trotuari, Tulla, Tubina dhe shume produkte te tjera betoni.

Komapni Ndertimi
Firme Ndertimi per Ndertesa Civile ose Industiale. Ndertime cilesore dhe te garantuara nga themeli deri ne perfundim.

Rruge Automobilistike
Sherbime ne Infrastrukturen Rrugore dhe sipermarrje te ndryshme. Sherbim i shpejte dhe korrekt kudo ne Shqiperi

PRODHOJME PLLAKA TOTUARI
Ne fabriken tone prodhojme Pllaka Trotuari me forma dhe cilesi te ndryshme. I pershtatemi kerkeses se cdo klienti dhe prodhojme sasi te kosiderueshme.

Prodhojme modelete ndryshme per projekte private ose shteterore. Ofrojme Prodhim, Transport dhe Zbatim ne cdo qytet te Shqiperise dhe me gjere.

Dervishaj Construction ofron Konstruksion dhe Rikonstruksion te ndertesave private, industriale ose shteterore. Ofrohet gjithashtu sherbim ne ndertimin e rrugeve automobilistike apo sipermarrje te tjera te permasave te konsiderueshme.

Adresa: Rruga Verbas, Sheqishtë-Marinëz Km.1, Fier

Për më Shumë Informacion, na Kontaktoni!

sqAL