Kerkohet Shofer TAXI

Speed Taxi Shkoder kerkon te beje pjese te stafit punonjes te afte ne pozicionin Shofer Taxi.

Aplikantet duhet te plotesojne kushtet si me poshte:
* Te jene minimumi mbi 25 vjec e siper;
* Te kene eksperience ne drejtim mjeti;
* Te jene te pajisur me patente D dhe deshmi taksisti Detyrat kryesore te pozicionit

Shofer konsistojne si me poshte:
• Marrja e klienteve ne fillim te udhetimit te tyre
• Ndihma e klienteve per ngarkimin dhe shkarkimin e bagazheve te tyre dhe sendeve te tjera personale, sipas nevojes
• Nisja dhe ndalimi i taksimetrit ne kohen e duhur
• Zgjedhja e rruges me te shpejte per ne destinacionin e klientit, pervec nese kerkohet ndryshe
• Shoqerime me taksi te klienteve drejt destinacioneve te tyre
• Informimi I klienteve per sherbimet qe mund te jene me interes per ta
• Respektimi I normave te qarkullimit rrugor
• Kujdeset qe klientet te qendrojne te sigurt gjate gjithe udhetimit
• Marrja e pagesave me para ne dore dhe / apo me cdo mjet tjeter pagese
• Kujdeset qe automjeti te mbetet i paster dhe ne gjendje te mire pune

Te interesuarit, lutemi te na kontaktojne si me poshte: nr.tel +355676609227 adrese email: speedtaxishkoder131@gmail.com

Adresa: Bulevardi Skënderbeu, godina Albtelecom, kati 3 Shkodër

Adsense Automatically Ad Code

Postime të tjera