T & XH SHPK • KOMPANI NDËRTIMI

T & XH SHPK • KOMPANI NDËRTIMI

Themeluar në Durrës si një kompani ndërtimi, në vitin 2017. Që atëherë, kompania ka zgjeruar veprimtarinë e saj në të gjithë vendin. Kompania u rrit shumë shpejt gjatë viteve të fundit në përgjigje të kërkesës së industrisë shqiptare të ndërtimit.

Kompania është e çertifikuar me ISO 9001: 2008 Certifikate.

Veprimtaria e kompanisë është mbështetur nga stafi i kualifikuar. Vëmendja e kompanisë është e fokusuar edhe në menaxhimin e resurseve njerëzore, kualifikimin e stafit dhe sigurinë.

Gjatë këtyre viteve të aktivitetit të saj, në fushën e infrastrukturës së transportit, punëve civile dhe industriale, kompania ka punuar kryesisht në zbatimin e projekteve të financuara nga Institucionet Financiare Private.

Çfarë Ofrojmë:

– Punime në objekte civile dhe industriale

– Punime në infrastrukture dhe transport

– Riforcime dhe rikonstruksione të objekteve ekzistues

– Konsulencë inxhinierike

– Vlerësime inxhineri-ekonomike të pasurive të paluajtshme:

  •  Ndërtesa
  •  Tokë truall
  •  Objekte të dëmtuara nga tërmeti

 

 Projektim:

  • Projektim objekte civile-industriale-turistike prej murature e skelet beton armë.
  • Projektim objekte civile e turistike prej druri.
  • Projektim të instalimeve hidro-termosanitare.

Adresa: Lagja Nr. 3, Rruga Ramazan Jella, Durrës

Për më Shumë Informacion, na Kontaktoni!

sqAL
Scan the code