KURSE DHE KONSULENCË PËR PROGRAME KONTABILITETI, FISKALIZIMI DHE DEKLARIME • TRAJNIMI IM

KURSE DHE KONSULENCË PËR PROGRAME KONTABILITETI, FISKALIZIMI DHE DEKLARIME • TRAJNIMI IM

“TRAJNIMI IM”, gjithmonë “agjent i ndryshimit”, me programe të larmishme trajnimesh profesionale online dhe në zyrë!

Një mundësi e mirë për t’u aftësuar për tregun e punës!

Të gjitha paketat e kurseve dhe trajnimeve të ardhshme mund t’i eksploroni tek https://trajnimiim.com

Filloni Karierrën Tuaj. Mësoni Aftësi që ju Nevojiten. Çertifikoni Njohuritë.

Financat dhe Kontabiliteti i firmave në ditët e sotme janë shumë herë më të lehta për tu mbajtur nëpërmjet programeve kompjuterik. Softwarët financiar dhe kontabël për bizneset preferohen të mësohen dhe përdoren prej shitësve, ekonomistëve te rinj,ekonomisteve, kontabilistëve, ekspertëve kontabël dhe administratorëve të firmave. Në këtë mënyre ata do të mund të jenë profesionist më të mirë dhe të manaxhojnë me sukses në kohë reale, informacionet financiare të biznesit. Përvec trajnimeve me pagesë të listuara më poshtë, ofrohen edhe trajnime falas për Bazat e Kontabilitetit, për të ndihmuar fillestarët. Vizitoni faqen duke klikuar këtu dhe filloni rrugëtimin tuaj profesional.

QendraTrajnimi Imofron kurse online/zyrë për programet e kontabilitetit të informatizuar, programet e fiskalizimit dhe deklarimet:

  • Financa 5 Enterprise
  • Alpha Web Budget
  • Alpha Web Business
  • Finance 5 Standard
  • Alpha Web Budget
  • Bilanc
  • Parid Smart Solution
  • Deklarime Fiskale
  • Fiskalizim biznesi
  • Plane Biznesi
  • Microsoft Excel

KURSE PËR FILLESTARËT

Tek tranjnimi.com ju mund të shikoni programet përkatëse të kurseve.
Nëpërmjet praktikmit me programet në shtëpi ose zyrë, aftesitë tuaja profesionale do të rriten në nivele të kënaqshme dhe kursi juaj do të rezultojë më produktiv. Qendra e trajnimit ju rekomandon të zgjidhni trajnime online/zyrë dhe të përfitoni maksimalisht prej trajnimit. Njihuni me avantazhet e trajnimeve online duke klikuar këtu…

Qendra “Trajnimi Im” ofron Trajnime Online në disa mënyra:

1. Kurse të Dedikuar: Në trajnimet e dedikuara, është prezent vetëm 1 individ dhe pedagogu.

  • Kurse Online. Pedagogu udhëheq proçesin e trajnimit përgjatë gjithë kohës së trajnimit (duke diskutuar me kursantin me zë), ndërsa kursanti punon online/zyrë në kompjuterat e qendrës. Pedagogu ju shpjegon dhe auditon online në kompjuter përgjatë mësimit të programit përkatës.
  • Nëpërmjet internetit dhe software-ve remote (teamviewer, anydesk, etj) lidhet kompjuteri juaj me atë të pedagogut. Në këtë mënyrë të dy kompjuterat integrohen në një ekran të përbashkët. Komunikimi me zë realizohet nëpërmjet softuere-ve: skype ose whatsapp. Garanci 100%.
  • Kurse në Zyrë. Kursi zhvillohet njëlloj si në trajmin online, por jeni prezent në të njëjtin ambjent me pedagogun.

2. Kurse në Klasa të Vogla. Në trajnimet në klasa të vogla, janë prezent vetëm 2-3 individ dhe pedagogu.

  • Kurse Online. Pedagogu udhëheq proçesin e trajnimit përgjatë gjithë kohës së trajnimit, ndërsa kursantet punojnë online/zyre në kompjuterat e qendrës së trajnimit. Pedagogu ju shpjegon dhe auditon online në kompjuter përgjatë mësimit të programit përkatës.
  • Nëpërmjet internetit dhe software-ve remote (teamviewer, anydesk, etj) lidhet kompjuteri juaj me atë të pedagogut. Në këtë mënyrë të dy kompjuterat integrohen në një ekran të përbashkët. Komunikimi me zë realizohet nëpërmjet softuere-ve: skype ose whatsapp. Garanci 90%.
  • Kurse në Zyrë. Kursi zhvillohet njëlloj si në trajmin online, por jeni prezent në të njëjtin ambjent me pedagogun

3. 3. Kurse në Klasa të Mëdha. Në trajnimet në klasa të mëdha, janë prezent vetëm 4-10 individ dhe pedagogu.

  • Kurse Online. Pedagogu udhëheq proçesin e trajnimit përgjatë gjithë kohës së trajnimit, ndërsa kursanti ndjek leksionin online në kompjuterat e qendrës së trajnimit. Sipas rastit kursantët zgjidhin detyra që ju jep pedagogu në klasë. Kursantët punojnë në mënyrë të pavarur në kompjuterat e tyre. Pedagogu ju shpjegon dhe auditon online në kompjuter përgjate mësimit të programit përkatës.
  • Nëpërmjet internetit dhe software-ve remote (teamviewer, anydesk, etj) lidhet kompjuteri juaj me atë të pedagogut. Në këtë mënyrë të dy kompjuterat integrohen në një ekran të përbashkët. Komunikimi me zë realizohet nëpërmjet softuere-ve: skype ose whatsapp. Garanci 75%.
  • Kurse në Zyrë.. Kursi zhvillohet njëlloj si në trajmin online, por jeni prezent në të njëjtin ambjent me pedagogun

4. Kurse në Webinar. Në trajnimet në Webinar, individi mëson në mënyre të pavarur nëpërmjet videove të përgatitura prej nesh.

  • Kurse Online. Individi mëson në mënyrë të pavarur. Pedagogu udhëheq proçesin dhe përgatit materiale në formën e videove, testeve dhe scripteve dhe i rregjistron në webinar.

 

  • Kursantët pasi regjistrohen për kurse në webinar, mësojnë duke punuar në mënyrë të pavarur me materialet përkatëse. Në dispozicionin tuaj vendoset program përkatës më qëllimin që ju të ushtroheni në mënyrë të pavarur. 60% guarantee.

 

  • Kurse në Zyrë. Ky trajnim zhvillohet vetem online, pasi eshte nepermjet videove dhe kerkon te punoni ne menyre te pavarur.

Për më Shumë Informacion, na Kontaktoni!

Scan the code