AGI GLASS • CAR GLASS SHKODER

AGI GLASS • CAR GLASS SHKODER

Agi Glass është biznes i certifikuar, i specializuar ne riparimin apo zevëndësimin e xhamave te automjeteve tuaja.

Agi Glass përvec shërbimit të kompletuar në servisin e tij fiks me qendër ne Tophanë ofron dhe sherbimin me auto-oficinen e levizshme, ku cdo kerkesë e juaja mund të kryhet fare lehte ne vendin ku ju ndodheni.

Erresim Xhami: Ka shumë arsye pse të errësoni dritaret e automjetit tuaj. Mbrojtje efektive per sytë, për jetën private, të udhëtarëve bagazheve, per te mbajtur nje temperature konstate pa mbingarkuar kondicionimin e ajrit brenda automjetit dhe si rezultat ulje te konsumit te karburantit. Tek ne do gjeni tre metoda te mundeshme te erresimit te xhamave: Erresim me film, Zevendesim me origjinal, Bombardim, Etj..!

Riparim & Zevendesim Xhami: Agi Glass në bazë të teknikave te reja të zmontimit dhe të atyre të ngjitjeve është në gjendje të zevendesojë kristalin e automjetit tuaj për një kohë shumë të shpejtë. Ne ofrojme zevendësim te kristaleve tuaja si: autoveturë, furgon, autobuze, kamion, etj apo dhe mjete të vecanta. Ne jemi ne gjendje te realizojmë xhama të pershtatshem per kerkesat tuaja. Operojmë me marka shume te njohura.

ADAS Calibration eshte i mundeshem prane Agi Glass.

Kalibrimi ADAS perdoret ne automjetet moderne qe jane te paisura me sisteme sigurie si frenimi emergjent, detektim i kembesorve, shmangjen e perplasjeve, kontrolli i shpejtesis te adaptuar, e te tjera, duhen mare seriozisht!

Cdo punim rreth e rrotull si zevendesimi i xhamit te pare e jo vetem mund te shkaktoj keq funksionim e tyre.

– Zevendesim & Riparim

   • Zevendesim Xhami
   • Riparim Xhami
   • Zevendesim Fshirese
   • Zevendesim Pasqyrash

 

– Pastrim & Lucidime

   • Pastrim Feneresh
   • Eleminim Gervishtjesh

 

– Erresime

   • Erresim me film
   • Zevendesim me origjinal
    Bombardim

 

– Sherbimi ne levizje

Adresa: Rruga Vehbi Bala, Shkoder

Për më Shumë Informacion, na Kontaktoni!

sqAL
Scan the code