LASERWAY ALBANIA • HAIR TRANSPLANT CENTER

LASERWAY ALBANIA • HAIR TRANSPLANT CENTER

> Laser Way clinic, themeluar në vitin 2004, është një nga klinikat më të mira si pikë referimi për transpantin e flokut në Tiranë.

Klinika pozicionohet në një ndër zonat më të preferuara të qytetit, në zonën e ish Bllokut të Udhëheqësve. Ambientet e brendshme të klinikës ofrojnë hapësirat e nevojshme për klientët. Klinika përbëhet nga 11 salla pune, 2 salla pre dhe post operatore, 2 ambiente pritje të mëdha dhe të mirë ndricuara si dhe amjente pushimi.

Klinika Laser Way është e akredituar nga Ministria e Shëndetësisë, dhe përmbush të gjitha kriteret higjeno-sanitare.

Stafi I klinikës Laser Way përbëhet nga mjekë dhe infermiere kopetentë me një experience disa vjecare në fushën e transplantit të flokut. Përveç eksperiencës shumë vjecare dhe formimit mjekësor, klinika Laser Way shquhet edhe për finesën teknike.

Shërbimet:

    • DHI Hair Transplant
    • Sapphire FUE
    • Mbjellja e flokëve tek Femrat
    • Mbjellja e Mjekrrës
    • Trajtimi PRP
    • PRP Treatment

Ne ndihmojmë klientët tanë në drejtim të përmirësimit të pamjes estetike me anë të metodave më të avancuara.

Adresa Shqiperi:

Rr. Ismail Qemali, Tiranë

Adresa Kosove:

Blv. Nënë Tereza, Prishtinë

Për më Shumë Informacion, na Kontaktoni!

sqAL
Scan the code